Klaipėdos apskrities darbdavių asociacija

KADA Jungia smulkiojo ir vidutinio verslo bendruomenę, siekia regione sudaryti palankią ekonominę, teisinę, politinę, socialinę, psichologinę aplinką smulkiajam ir vidutiniam verslui vystytis.

Mūsų tikslai Klaipėdos mieste nuo 2007 metų:

  • Sieksime, kad Klaipėdos miesto strateginiame plane numatytas verslo skatinimas būtų ne tik deklaratyvus prioritetas, bet ir realus veiksmų planas, suderintas su Klaipėdos miesto smulkiaisiais verslininkais.
  • Sieksime, kad būtų skirtas Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui Klaipėdos mieste deramą finansavimą, kuris sudarytų ne mažiau kaip 2 procentai nuo planuojamo miesto metinio biudžeto. Šiuo metu skiriama apie ~0,08 procento.
  • Sieksime, kad būtų įkurtas Klaipėdos miesto savivaldybėje SVV skyrius, kurį sudarytų ne mažiau kaip 3-jų profesionalių darbuotojų komanda. Šio skyriaus tikslas būtų kurti ir rūpintis strateginio SVV skatinimo plano įgyvendinimu. Šiuo metu savivaldybėje panaikinti: verslo komitetas, o vėliau ir verslo poskyris. Vienintelis priskirtas dirbti su verslu darbuotojas rūpinasi tik darbo biržos rėmimo programomis. Jau keleri metai Klaipėdos mieste neatliekami verslo aplinkos tyrimai.
  • Skatiname verslo, mokslo ir valdžios atstovų dialogą, kuriant palankią verslui aplinką, formuojant teigiamą verslo įvaizdį, rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus, sudarant sąlygas verslo atstovams dalyvauti Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros ir kitų verslo aplinkos gerinimą koordinuojančių institucijų valdyme. 2015 metais įkurta akademinių reikalų taryba kuri apjungė valdžios verslo ir akademinę klaipėdos miesto bendruomenę.

Savo tikslams įgyvendinti asociacija aktyviai dalyvauja Lietuvos ir Klaipėdos miesto visuomeninėje veikloje:

  • Klaipėdos SVV taryboje prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (tarybos ir jos darbinės grupės susitikimai vyksta kas mėnesį)
  • Lietuvos SVV taryboje prie Lietuvos respublikos Ūkio ministerijos (susitikimai vyksta kas mėnesį)
  • Trišalėje taryboje prie Klaipėdos miesto savivaldybės (susitikimai vyksta kas mėnesį)
  • Trišalė komisija prie Klaipėdos teritorinės darbo biržos (susitikimai vyksta pagal susitarimą)
  • Dalyvavimas Apskrito stalo veikloje kartu su seimo nariais išrinktais nuo Klaipėdos miesto ir profesinėmis sąjungomis (susitikimai vyksta kas mėnesį)
  • Narystė Lietuvos verslo darbdavių konfederacijoje (prezidiumas)

Mes esame Klaipėdos mokslo ir technologijų parko nariai

Mes bendradarbiaujame su:

- Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija
Klaipėdos skyriaus pirmininkas Donatas Botyrius

- Klaipėdos apskrities verslininkų asociacija
Pirmininkas Airidas Tamavičius

- Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjunga
Pirmininkė Loreta Beržinskienė

- Asociacija Mano miestas Klaipėda
Verslo grupės vadovas Saulius Svickis

- Lietuvos verslo darbdavių konfederacija
vykdantysis direktorius Danas Arlauskas

- Klaipėdos miesto savivaldybė

- Valstybinė mokesčių inspekcija Klaipėdos skyrius

- Klaipėdos teritorinė darbo birža

Mūsų kontaktai

Klaipėdos apskrities darbdavių asociacija
Registracijos kodas: 301151816
Buveinė: KMTP, Vilhelmo Berbomo g. 10-314 (KMTP), LT-92221 Klaipėda
Tel.: 8 46 414111
Mob.: 8 650 83802
E-paštas: verslas[eta]vakarai.lt
Einamoji sąskaita: Nr. LT117180500000606118
AB Šiaulių bankas, Klaipėdos filialas (banko kodas 71805)
Vadovas: Aras Mileška

Filmuota medžiaga kurią įkėlė Klaipėdos apskrities darbdavių asociacija

Raktiniai žodžiai: Klaipeda Regional Employers’ Association, Verslas Klaipėdoje, Klaipėdos verslininkai, Klaipėdos ekonomika, Klaipėdos ekonominis augimas, Verslumas Klaipėdoje, Verslo aplinka Klaipėdoje, Verslo pradžia Klaipėdoje, Jaunieji verslininkai Klaipėdos apskrityje, Verslus jaunimas, Verslumo skatinimas, Verslo pradžia Klaipėdoje, Klaipėdietiško verslo ypatumai, Verslo ypatumai Klaipėdoje, Verslo įtaka Klaipėdos miestui, Verslininkų pagalba pradedantiems savo verslą.