2012 Metų Klaipėdos Trišalės tarybos veiklos ataskaita

2013 01 14 @ 12:44  ›  Kategorijos: Dialogas tarp verslo ir valdžios


Trišalė taryba 2012 m. dirbo pagal patvirtintą darbo planą. 2012 metais įvyko 9 posėdžiai, kuriuose buvo svarstyti ir aptarti šie klausimai:

  • 1. 2012 metų miesto biudžetas.
  • 2. Eismo saugumo užtikrinimas.
  • 3. Smulkaus verslo skatinimas Klaipėdos mieste.
  • 4. Gyvenamosios aplinkos saugumo užtikrinimas.
  • 5. Darbo rinkos padėtis, garantijų nustatymas.
  • 6. Socialinės apsaugos padėtis, garantijų nustatymas.
  • 7. Posėdis skirtas LR konstitucijos – 20-mečiui.
  • 8. Savivaldybės turto valdymo strategija.
  • 9. Veiklos ataskaita, dėl darbo plano 2013 metams.

Dėl informacijos pateikimo Klaipėdos miesto savivaldybės svetainėje www.klaipeda.lt Trišalė taryba nusprendė ir patvirtino, kad būtų publikuojami einamųjų metų ir dviejų praeitų metų trišalės tarybos dokumentai.

Trišalės tarybos posėdžiuose dalyvavo ir svarstomais klausimais pasisakė darbdavių atstovai, savivaldybės administracijos, Trišalės tarybos atstovai, kviestiniai įstaigų ir organizacijų atstovai.

Svarstant klausimą „Dėl 2012 metų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto“ kaip ir ankstesniais metais buvo pasigesta Klaipėdos miesto tarybos atsižvelgimo į Trišalės tarybos nuomonę svarstant ir priimant miesto biudžetą.

Svarstant klausimą dėl „Smulkaus verslo skatinimo Klaipėdos mieste“, Klaipėdos apskrities darbdavių asociacija atkreipė dėmesį, kad siekiant geresnių ekonominių rezultatų, yra būtina skatinti smulkų ir vidutinį verslą. Atsižvelgiant į nelengvą smulkaus ir vidutinio verslo padėtį Klaipėdoje, siūlyta miesto merui paremti iniciatyvą rengiant Klaipėdoje verslo dienas. Savo ruožtu Trišalės taryba visokeriopai skatintų SVV atstovų sumanymus, idėjas, iniciatyvas, užtikrintų jų viešinimą, kas padėtų plėtoti smulkų ir vidutinį verslą mieste. Buvo parengtas atitinkamas raštas merui.

Aptarus klausimą dėl visuomenės atstovavimo tarybos komisijose, nutarta prašyti savivaldybės administracijos, savivaldybės tarybos, kad Trišalė taryba būtų informuojama apie komisijų, kurios gali būti aktualios Trišalei tarybai, sudarymą ir į jas deleguoti savo atstovus.

Išklausius Klaipėdos apskrities VPK atstovų informaciją ir aptariant klausimą „Dėl gyvenamosios aplinkos saugumo užtikrinimo nakties metu“ rekomenduota Klaipėdos apskrities VPK apsvarstyti galimybę gyventojų ir visuomenės perduotus policijai viešosios tvarkos pažeidimų faktus (foto ir video medžiaga) skelbti viešai, įvertinus tai kaip efektyvią prevencinę priemonę.

Posėdyje „Dėl darbo rinkos padėties Klaipėdos mieste“ Trišalė taryba rekomendavo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai bendradarbiauti su Klaipėdos teritorine darbo birža skelbiant savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie laisvas darbo vietas mieste.

Svarstant klausimą „Dėl savivaldybės turto valdymo strategijos“, Klaipėdos miesto profsąjungų atstovai akcentavo, kad Klaipėdos miesto švietimo įstaigų vykdomų renovacijos darbų efektyvumas, kokybė ir terminai yra neleistinai prasti, nors raginimas neužtęsti šių darbų buvo aptartas 2011 metų Trišalės tarybos posėdyje „Dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo“ ir akcentuotas 2011 metų Trišalės tarybos veiklos ataskaitoje. Šis klausimas turėtų būti toliau analizuojamas ir paminėtos problemos turėtų būti sprendžiamos neatidėliotinai ir efektyviai.

Deja, nors Klaipėdos miesto Trišalė taryba 2012 metais pateikė eilę pasiūlymų Klaipėdos miesto savivaldybei, iš pastarosios pusės negavo jokio atsako į pateiktus pasiūlymus ir rekomendacijas.

Tikiuosi, kad kitais metais, kai vadovavimą Trišalei tarybai perims savivaldybės tarybos atstovai, ši problema pajudės iš mirties taško.

Trišalės tarybos pirmininkas
Arminas Laučys


Komentarai

Komentarų nėra.

Palikti komentarą