Klaipėdos miesto trišalės tarybos 2012 metų kovo 21 d. posėdžio protokolas

2012 04 13 @ 13:26  ›  Kategorijos: Klaipėdos miesto savivaldybės trišalė taryba

2012 m. kovo 21 d. Nr. 3
Klaipėda

Posėdis įvyko 2012-03-21.
Posėdžio pradžia 15.30 val.
Posėdžio pirmininkas – Arminas Laučys.
Posėdžio sekretorius – Andrius Juškevičius, Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistas.

Dalyvavo:

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos atstovai: Arūnas Razbadauskas, Zita Šličytė, Algirdas Grublys.
Profesinių sąjungų atstovai: Laima Juknienė, Saulius Liekis, Raimondas Tamašauskas.
Darbdavių organizacijos atstovai: Alina Rubežienė, Jolanta Braukylienė.
Kviestiniai asmenys: Aras Mileška – Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos vadovas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo būklės Klaipėdos mieste.
2. Dėl Trišalės tarybos dokumentų, publikuojamų Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.
3. Informacija apie ankstesnių sprendimų vykdymą, tolimesnių veiksmų aptarimas, sprendimų priėmimas.

SPRENDIMAI:

1. Atsižvelgiant į nelengvą smulkaus ir vidutinio verslo padėtį Klaipėdoje, siūlyti miesto merui paremti iniciatyvą rengiant Klaipėdoje Verslo dienas. Savo ruožtu Trišalės taryba visokeriopai skatintų SVV atstovų sumanymus, idėjas, iniciatyvas, užtikrintų jų viešinimą, kas padėtų plėtoti smulkų ir vidutinį verslą mieste. Parengti raštą merui (A.Laučys).
2. Dėl Trišalės tarybos dokumentų, publikuojamų savivaldybės interneto svetainėje: publikuoti visus metinius darbo planus, kitus Trišalės tarybos dokumentus skelbti tokia tvarka: einamųjų metų ir praėjusių dvejų metų. Interneto svetainėje nuolat skelbiami ir visi bendrieji Trišalės tarybos dokumentai.
3. Aptartas klausimas dėl visuomenės atstovavimo tarybos komisijose, tarybose. Nutarta prašyti savivaldybės administracijos, savivaldybės tarybos, kad Trišalė taryba būtų informuojama apie komisijų, kurios gali būti aktualios Trišalei tarybai, sudarymą ir į jas deleguoti savo atstovus (L.Juknienė).
4. Keisti Trišalės tarybos posėdžių laiką – 16 valandą.

Posėdis baigtas 16.45 val.
Posėdžio pirmininkas Arminas Laučys
Posėdžio sekretorius Andrius Juškevičius


Komentarai

Komentarų nėra.

Palikti komentarą