Kreipimasis į Klaipėdos miesto tarybos narius dėl SVV skatinimo priemonių 2012 metams

2012 01 19 @ 13:56  ›  Kategorijos: Verslo skatinimas Klaipėdos mieste

2012 m. sausio 3 d.

Klaipėdos miesto Merui
Klaipėdos miesto Tarybos nariams
Klaipėdos savivaldybės Tarybos komitetams

Kreipimasis

Miesto darnus vystymasis priklauso nuo ekonominės pusiausvyros, t.y., nuo mieste sukuriamos pridėtinės vertės ir teisingo jos paskirstymo. Klaipėdoje itin svarbų vaidmenį, kuriant pridėtinę vertę, atlieka mažos ir mikro įmonės, kurių savininkai dažniausiai yra klaipėdiečiai. Kadangi šių įmonių pridėtinė vertė pasilieka uostamiestyje, labai svarbu, kad šios įmonės būtų stiprinamos ir skatinamos dirbti savame mieste.

Noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad mikro įmonės, palyginti su stambiosiomis bendrovėmis, yra labai jautrios ekonominei, teisinei, politinei, socialinei ir psichologinei aplinkai. Kaip pavyzdį imkime 2009 metus. Tais metais stambiųjų įmonių nuostoliai sudarė 140 mln. Lt, o mikro įmonių (iki 10 darbuotojų) nuostoliai siekė apie 4 milijardus litų [šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas].
Akivaizdu, jog nuostoliai neigiamai paveikė mikro ir mažų įmonių veiklą bei šalies ekonomiką. Dėl patirtų nuostolių teko stipriai mažinti darbuotojų skaičių, menko ir likusių darbuotojų darbo užmokesčiai.

Siekiant švelninti ekonominių sukrėtimų poveikį, labai svarbu mūsų mieste užtikrinti palankią aplinką mikro įmonių kūrimuisi ir veiklai, taip pat nuolat stebėti situaciją, susijusią su mikro įmonių padėtimi, vykdyti taip vadinamą monitoringą.

Klaipėdos miesto smulkiojo verslo taip pat ir mokslo bendruomenė pasiūlė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai planą, kuris užtikrintų bent minimalų dėmesį smulkiojo verslo plėtrai, kad būtų tam tikras įdirbis ir palaikymas šioje svarbioje miestui srityje.

Į šį planą įeina:

  • Pradedantiems jauniesiems verslininkams reikalingų kompetencijų ugdymas;
  • palankios verslo pradžios gabiam jaunimui sudarymas;
  • smulkaus verslo aplinkos tyrimas (vėliau monitoringas);
  • informacijos apie verslo aplinką ir gerąją verslo patirtį viešinimas.

Mes įsitikinę, kad visos šios minimalios priemonės ilgalaikėje perspektyvoje gali prisidėti prie smulkaus verslo aplinkos gerinimo, skatinti klaipėdiečių verslumą ir savarankiškumą, mažinti migraciją ir nedarbą Klaipėdos mieste, didinti miestiečių pajamas, gausinti Klaipėdos miesto biudžetą, didinti gyventojų pasitikėjimo miesto valdžia lygį.

Visų miesto Tarybos narių prašome prisidėti, kad šios priemonės būtų įtrauktos į 2012 metų smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo priemonių planą.

PRIEDAI:
“Su savivaldybės administracija suderintas priemonių planas ir priemonių aprašymas.
Priemonių planas be pasiūlytų priemonių. [Pastaba: galutiniame derinimo etape visos pasiūlytos priemonės buvo išbrauktos].

Pagarbiai, Aras Mileška
Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkas
Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos viceprezidentas


Komentarai

Komentarų nėra.

Palikti komentarą