Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas smulkiųjų Klaipėdos verslininkų naudai

2012 01 20 @ 16:48  ›  Kategorijos: Dialogas tarp verslo ir valdžios, Verslo aplinka

2011 m. rugsėjo 22 d.
Vilnius

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS
SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Violetos Balčytienės ir Broniaus Januškos, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, dalyvaujant pareiškėjo atstovams advokatui Sauliui Tamošaičiui ir Airidui Tamavičiui, atsakovės atstovei Giedrei Jarmalytei, trečiųjų suinteresuotų asmenų Paulausko ĮI atstovui Albinui Paulauskui, UAB “Devintoji banga” atstovui Jonui Kasperavičiui, UAB „Aštuoniukė” atstovui Audriui Tvarijonavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos skundą atsakovei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybai. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, V. Mėlinavičiaus individualiai įmonei, L. Averkino individualiai įmonei, UAB „Audresta”, A. Paulausko individualiai įmonei, UAB „Aštuoniukė”, UAB „Devintoji banga” ir UAB „10 maršrutas” dėl nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, nustatė:

pareiškėja Klaipėdos apskrities verslininkų asociacija (toliau – ir pareiškėja, Asociacija) su skundu (b. 1. 1-3), kurį patikslino (b. 1. 83-86) (toliau – ir skundas), kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir Taryba, atsakovė) 2011-03-31 nutarimą Nr. 1S-59 (toliau – ir Nutarimas), kuriuo buvo atsisakyta pradėti tyrimą bei įpareigoti atsakovę atlikti tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija, savivaldybė) direktoriaus 2010-08-20 įsakymo Nr. AD1-1492 ir 2010-08-24 įsakymo Nr. AD1-1513 (toliau -ir įsakymai) atitikties Konkurencijos įstatymo (toliau – ir Įsakymas) 4 str. reikalavimams.

Skunde nurodė, kad nesutinka su Nutarimu. Pažymėjo, kad ginčas tarp Administracijos ir maršrutinių taksi vežėjų kilo dėl to, kad savivaldybė taiko nevienodus sutarčių dėl keleivių vežimo mieste terminus iš esmės tai pačiai paslaugai tik skirtingiems ūkio subjektams (tiesioginiams konkurentams), t. y. nevienodų tos pačios ūkinės veiklos sąlygų sudarymo didžiųjų autobusų ir maršrutinių taksi vežėjams. Tvirtino, kad Įstatymo 4 str. 2 d. nustatyta, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, ik atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respubh įstatymų reikalavimus. Administracija yra viešojo administravimo subjektas, todėl jai taikyti!, minėta įstatymo nuostata (Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 4 d.). Atsakovė Nutarime nurodė, kad tyrimą gali pradėti tik tuo atveju, jei yra pagrįstų įtarimų dėl Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimo. Įstatymo 3 str. 3 d. nustatyta, kad konkurencijos ribojimas yra veiksmai, sudarantys kliūtis konkuruoti atitinkamoje rinkoje ar galintys… Parsisiųsti originalų Teismo sprendimo dokumentą PDF formatu

Teismas nusprendė:

pareiškėjos Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos skundą tenkinti visiškai. Panaikinti Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos 2011-03-31 nutarimą Nr. 1S-59 „Dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimų, sudarant keleivių vežimo sutartis su reguliariųjų reisų autobusais ir maršrutiniais taksi vežėjais, atitikties Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams”.

Įpareigoti Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybą pradėti tyrimą pagal pareiškėjų Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos, Klaipėdos miesto maršrutinių taksi vežėjų: L. Averkino IĮ, A.Paulausko IĮ, UAB „Dešimtas maršrutas”, UAB „Audresta”, UAB „Aštuoniukė”, UAB „Devintoji banga” bei Klaipėdos apskrities verslininkų asociacijos prašymus.

Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Teisėjai:
Liuda Arlauskienė
Violeta Balčytienė
Bronius Januška


Komentarai

Komentarų nėra.

Palikti komentarą